Diesel

Diesel har högre värmeeffektivitet än andra bränslen vilket innebär att du får ut mer av varje förbrukad energienhet. 

Fordon, generatorer & byggutrustning

Vad är diesel?

Diesel är ett bränsle som kommer från petroleum och jämfört med andra bränslen har det en del fördelar, varav den främsta är att man får ut mer av varje förbrukad energienhet.

Det är en typ av bränsle som ofta används i kommersiella fordon, byggutrustning och generatorer är dieselbränsle. 

Dieselbränsle har funnits i årtionden och fortsätter att vara en av de mest populära bränsletyperna som används idag på grund av dess höga effektivitet, effekt och långa hållbarhet. 

diselbränsle

Hur fungerar dieselbränsle?

Dieselbränsle fungerar genom att använda kompressionständning för att antända det brännbara materialet i en motors förbränningskammare. Denna process ger högre effektivitet än bensinmotorer eftersom dieselmotorer inte behöver tändstift för att antända luft-bränsleblandningen som bensinmotorer gör. Dessutom kan dieselmotorer förbränna bränsle mer effektivt eftersom de kan konstrueras med större cylindrar och högre kompressionsförhållanden än bensinmotorer.

Varför diesel?

Fördelar med dieselbränsle

Diesel har en högre värmeeffektivitet än andra bränslen.

En stor fördel med dieselbränsle är dess högre värmeeffektivitet jämfört med bensin eller andra bränslen. Detta innebär att för varje förbrukad energienhet kan mer arbete utföras med diesel än med bensin eller andra bränslen. Dessutom är diesel också känd för sin förmåga att producera mer vridmoment per volymenhet – vilket innebär att fordon som drivs med diesel kan ha bättre acceleration än fordon som drivs med bensin eller andra bränslen. Slutligen har diesel också en mycket längre hållbarhet än många andra typer av bränslen, vilket gör den idealisk för lagringsändamål samt för att driva långväga lastbilsflottor.