Etanol

Används ofta i blandning med bensin som bränsle till fordon. Den benämns exempelvis som E85 (75-85% etanol och 15% bensin).

Av majs eller sockerrör

Vad är etanol?

Etanol är en typ av alkohol som bland annat används i alkoholhaltiga drycker för ruset men även som bränsle i förbränningsmotorer (där det då blandas med bensin). 

Etanolbränsle är en typ av biobränsle som tillverkas av växtmaterial som majs eller sockerrör. Denna typ av bränsle har funnits sedan slutet av 1800-talet, men dess popularitet har ökat under de senaste åren på grund av den ökande oron för klimatförändringar och luftföroreningar. I Sverige har vi E85 som man kan tanka sin bil med vilket är 85% etanol (vintern 75% etanol) blandat med 15% bensin.

Etanolbränsle ger upphov till färre utsläpp än traditionell bensin, vilket gör det till ett populärt val för miljömedvetna förare. 

fördelar med biobränsle

Fördelar med etanol

En stor fördel med att använda etanolbränsle är att det minskar utsläppen. Etanolbränslen producerar färre växthusgaser än traditionell bensin, vilket kan bidra till att minska luftföroreningarna och minimera ditt koldioxidavtryck.

Dessutom är etanolbränslen förnybara energikällor, vilket innebär att de är mer hållbara än traditionella fossila bränslen som bensin eller diesel. De tenderar också att vara mer kostnadseffektiva än andra typer av alternativa bränslen som propan eller naturgas. Slutligen är etanolbränslen allmänt tillgängliga i många delar av världen, så de är lätta att hitta och använda vid behov.

Varför inte etanol som bränsle?

Nackdelar med etanol - E85?

E85 etanolbränsle drar 30% mer än om du tankar med bensin.

En nackdel med etanol som bränsle i din bil är att det ger en ökad förbrukning när du kör din bil på E85. Det drar ca 30% mer än om du kör på enbart bensin. Literpriset på E85 är lägre än på bensin men det kan variera om det blir billigare eller inte att köra på E85 istället för bensin.