Bränslen till företagsbilar

Bränslen till företagsbilar

Hur ska man tänka när det kommer till företagsbilar och bränslen. Ska man satsa på elbilar, dieselbilar eller kanske etanolbilar?

Som med allt annat så beror det på. Hur ser laddmöjligheterna ut för era arbetare? Hur mycket och hur långt kommer de att köra varje dag? Vilken typ av fordon behöver de?

Här kommer lite tips om hur man ska tänka för att välja om företagsbilarna ska ha el eller bränsle.

Körbehov

Utvärdera de typiska körmönstren och avstånden för ditt företags fordon. Elbilar är väl lämpade för kortare pendlingar och stadskörning, medan bränsledrivna bilar kan vara mer lämpade för längre sträckor och frekventa motorvägsresor.

Har ni till exempel ett företag som säljer markiserg så kanske era medarbetare behöver köra runt till olika kunder under dagarna och ibland lite längre sträckor om ni kör hela storgöteborg. Att då ha en elbil kan kännas osäkert för personalen att veta att bilen har nog med el för att ta sig till alla kunder under dagen och sedan även tillbaka till kontoret eller hem. Du vill inte gärna behöva fråga din kund om du får låna deras eluttag medan du installerar deras markiser.

Bränsleeffektiviteten och laddinfrastruktur

Jämför bränsleeffektiviteten för både bränsledrivna och elektriska fordon. Bränsleeffektivitet kan påverka driftskostnaderna, särskilt för företag med omfattande körbehov. Elbilar har generellt lägre driftskostnader på grund av den lägre kostnaden för el jämfört med bensin eller diesel. Ni behöver däremot då se till att det finns tillgång till laddning på arbetsplatsen men även ifall att era anställda brukar ta med bilen hem.

Ta reda på om ditt företag har tillgång till laddinfrastruktur, både på din arbetsplats och i allmänna utrymmen. Adekvat laddningsinfrastruktur är avgörande för elfordon, eftersom det säkerställer bekväm och pålitlig laddning. Om laddningsmöjligheterna är begränsade kan det vara mer praktiskt att välja bränsledrivna bilar.

Analysera initiala kostnader och incitament

Jämför de initiala inköpskostnaderna för bränsledrivna och elbilar, eftersom elfordon ofta har en högre initialkostnad på grund av batteritekniken. Men överväg statliga incitament, skattelättnader och subventioner som kan vara tillgängliga för elfordon, vilket kan hjälpa till att kompensera de högre initialkostnaderna.

Tänk på underhålls- och driftskostnader

Elfordon kräver generellt mindre underhåll jämfört med bränsledrivna bilar eftersom de har färre rörliga delar. Elbilar kräver inga oljebyten och har färre komponenter som kan slitas ut. Det är dock viktigt att överväga tillgången på kvalificerad mekaniker och de potentiella kostnaderna för batteribyten för elfordon. Du kan även välja bränsledrivna bilar som generellt har färre problem för att minska risken för dessa kostnader.