Fordon

Smörjmedel i bränsle

Smörjmedel i bränsle

Smörjmedel i bränslen, även känt som bränsletillsatser, är en viktig komponent inom fordonsindustrin. Dessa tillsatser, vanligtvis flytande, tillsätts i bränslet, såsom bensin eller diesel, för att förbättra bränslets prestanda och pålitlighet. Syftet med att tillsätta smörjmedel i bränslet är flera. Smörjmedlet inte förbättrar prestanda och hållbarhet i fordon, utan det har även en positiv påverkan […]

Smörjmedel i bränsle Läs mer »