Bensinens framtid

Verktyg som drivs med bensin är alltjämt på väg bort.

Att bilarna som rullar i Sverige sakta men säkert övergår ifrån att vara diesel och bensindrivna till el har ingen missat även om det går sakta. Bensindrivna verktyg och maskiner däremot kanske snart är ett minne blott.

Vi frågade Festool för att höra vad de tror om framtiden för mekaniska verktyg som drivs av bensin. 

Festool är ett tyskt företag som är känt för att tillverka högkvalitativa verktyg och utrustning för träbearbetning, målning och byggsektorn. Företaget grundades 1925 i Tyskland av Gottlieb Stoll och är ett ledande företag inom professionella verktyg.

Hur ser trenden ut?

  • Vi ser att trenden mot att minska användningen av olja, diesel och bensin i mekaniska verktyg började ta fart på allvar under 2000-talet. Eldrivna verktyg har blivit allt vanligare och har redan ersatt bensin- och dieselverktyg särskilt där det är viktigt att minska buller och utsläpp. Även om batteridrivna verktyg fortfarande har begränsad driftstid och prestanda jämfört med sina bensin och dieseldrivna motsvarigheter, har teknologin förbättrats avsevärt under de senaste åren.

Vad tror vi om framtiden?

  • Vi tror det användningen av el-verktyg i princip bara kommer öka i framtiden. Fördelarna med elverktyg inkluderar miljövänlighet, minskad bullernivå, lättare och mer bekväma att använda, lägre underhållskostnader, hög prestanda, flexibilitet och användning av förnybara energikällor.

Kommer det finnas någon plats för bensindrivna verktyg?

  • Trots den tydliga trenden finns det fortfarande många mekaniska verktyg som måste använda bränsle för att fungera, särskilt där hög effekt och lång driftstid krävs, exempelvis inom tung industri, gruvdrift och transportsektorn.

Vi på redaktioner vill tacka Festtool för svar på våra frågor och hoppas det åtminstone finns plats för några bensindrivna verktyg i framtiden.

För enkelhets skull har vi refererat till bensin i texten ovan. Vän av ordning vet ju att vi huvudsak använder alkylatbensin till mekaniska verktyg vilket för oss in på nästan fråga.

En fråga vi ofta får är hur alkylatbensin skiljer sig ifrån bilbensin?

Alkylatbensin har högre renhetsgrad och en mindre mängd skadliga kemikalier jämfört med vanlig bilbensin. Alkylatbensin tillverkas genom att raffinera råolja precis som bensin, men man skiljer svavel, bensen och aromatiska kolväten som typiskt finns i bilbensin.

Alkylatbensin är vanligtvis avsedd för användning i små motorer, som exempelvis gräsklippare, motorsågar och annan trädgårdsutrustning. Bilbensin i bilar och lastbilar.

Alkylatbensin är ett mer miljövänligt bränsle jämfört med bilbensin

Alkylatbensin har generellt sett en något lägre energidensitet än vanlig bensin dock. Det beror på att alkylatbensin har en lägre andel av de lättare kolvätena, såsom etan och propan, och en högre andel av de tyngre kolvätena.

/Redaktionen